سیستم روانکاری متمرکز

 • PLC Plunger Grease Pump With Independent Controller

  پمپ چربی PLC Plunger با کنترل مستقل

  چرخه کار پمپ روغن روان کننده را می توان توسط PLC میزبان کنترل کرد
  یا یک کنترل کننده مستقل
  مجهز به دستگاه برقی شیر برقی ، هنگام کاهش روغن
  عملکرد پمپ متوقف می شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم به طور خودکار و سریع از بین می رود
  فشار.
  مجهز به یک سوپاپ تنظیم فشار ، که می تواند به طور مستقل تنظیم شود
  فشار کاری پمپ روغن روان کننده برای اطمینان از ایمنی آن.
  مجهز به سوپاپ خروجی ، می تواند هوا را در پمپ روغن روان کننده از بین ببرد
  حفره برای اطمینان از تخلیه روان پمپ روغن روان کننده.