جایگزین عناصر فیلتر وارد شده

  • Substitutes Of The Imported Filter Elements

    جایگزین عناصر فیلتر وارد شده

    در چند سال گذشته ، شرکت ما تولید داخلی هسته نشت تجهیزات هیدرولیک وارداتی را برای برخی از تولید کنندگان انجام داده است ، عنصر فیلتر از مواد دمای وارداتی ساخته شده است ، شاخص عملکرد هسته نشت به سطح خارجی می رسد هسته قطره مشابه ، که می تواند به طور کامل جایگزین هسته نشت وارد شده شود.