شاخص های فیلترها

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    شاخص برای نظارت بر فشار دیفرانسیل فیلتر

    فرستنده فشار افتراقی نوع CS عمدتا در ترموستات لوله ای استفاده می شود. هنگامی که سیستم هیدرولیک کار می کند ، به دلیل آلاینده های موجود در سیستم ، سیستم فوق گرمکن به تدریج مسدود می شود و فشار ورودی و خروجی درگاه روغن تفاوت فشار ایجاد می کند (یعنی از دست دادن فشار هسته نشت) به هنگامی که اختلاف فشار به مقدار تنظیم شده فرستنده افزایش می یابد ، فرستنده به طور خودکار سیگنالی ارسال می کند تا به اپراتور سیستم دستور دهد هسته دما را تمیز یا جایگزین کند تا از عملکرد ایمن سیستم اطمینان حاصل شود.